Gwarancja

GWARANCJA NA OSPRZĘT DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH – MSE, MOVEXX

llWARUNKI GWARANCJI STANDARDOWEJ

 

 • gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od dnia wystawienia faktury za zakupiony osprzęt
 • gwarancja obejmuje uszkodzenie wszystkich elementów osprzętu, pod warunkiem że nastąpiły one w wyniku błędów materiału, błędów w produkcji lub niewłaściwego zamontowania podzespołów na etapie produkcji.
 • nie jest objęte gwarancją zużycie elementów takich jak ślizgi, uszczelnienia, etc. (czyli elementy z założenia zużywalne)
 • gwarancją nie są objęte uszkodzenia elementów osprzętu spowodowane użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi (tj. przeciążanie, niewłaściwe podejmowanie towaru, etc.)
 • gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane wypadkami oraz wszelkimi źródłami zewnętrznymi nie naturalnymi dla użytkowania zgodnego z instrukcją
 • terminy napraw gwarancyjnych wymagających dostarczenia części od producenta będą ustalane po konsultacji z działem produkcyjnym MSE. Naprawy będą wykonywane przez serwis Intralogix nieodpłatnie.
 • decyzję o sposobie wykonania naprawy gwarancyjnej podejmuje Intralogix – nie będą akceptowane faktury za naprawy gwarancyjne wykonane bez wiedzy Intralogix
 • ciśnienie w linii hydraulicznej zasilającej osprzęt nie może przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia dla osprzętu określonej przez producenta osprzętu
 • osprzęt nie może być wykorzystywany do transportu ładunków cięższych niż nominalny udźwig podany na tabliczce znamionowej.
 • osprzęt musi być zainstalowany na wózku widłowym odpowiadającym mu parametrami udźwigu (nie może być to wózek ani o niższym, ani o wyższym udźwigu)
 • operatorzy wózków muszą zapoznać się z instrukcją obsługi osprzętu (dostarczoną przez Intralogix)

 

WARUNKI GWARANCJI STANDARDOWEJ

 

 • gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury za zakupione urządzenie
 • gwarancja obejmuje uszkodzenia wszystkich elementów urządzenia, pod warunkiem że nastąpiły one w wyniku błędów materiału, błędów w produkcji lub niewłaściwego zamontowania podzespołów na etapie produkcji.
 • baterie AGM 24V-22Ah objęte są 6-miesięczną gwarancją
 • baterie litowe 25,6V-36Ah oraz 25,6V-20Ah objęte są 12-miesięczną gwarancją
 • gwarancją nie są objęte uszkodzenia elementów urządzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi
 • gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane wypadkami oraz wszelkimi źródłami zewnętrznymi nie naturalnymi dla użytkowania zgodnego z instrukcją
 • terminy napraw gwarancyjnych wymagających dostarczenia części od producenta będą ustalane po konsultacji z działem produkcyjnym Movexx B.V. Naprawy będą wykonywane przez serwis Intralogix nieodpłatnie.
 • decyzję o sposobie wykonania naprawy gwarancyjnej podejmuje Intralogix – nie będą akceptowane faktury za naprawy gwarancyjne wykonane bez wiedzy Intralogix
 • urządzenie Movexx nie może być wykorzystywane do transportu ładunków cięższych niż nominalny uciąg podany na tabliczce znamionowej.
 • operatorzy wózków muszą zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia (dostarczoną przez Intralogix)

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę