Transportowe poduszki powietrzne – Aerofilm

Poduszki powietrzne to system transportu pneumatycznego ciężarów w zakresie od 1 do 360 ton za pomoca sprężonego powietrza

Zestaw poduszek z rozdzielaczem

Poduszki poliuretanowe

Poduszki neoprenowe

Gap crosser